Forside

Solgården Kbh Ø

Beskeder fra

Ejendomskontoret

 

Før udførelse af indvendig vedligeholdelse i lejlighederne, skal ejendomsmesteren kontaktes for at give en forhåndsgodkendelse.

 

Der er mange uafhentede nøgler på ejendomskontoret efter byggesagen. Der opfordres til at man henter sin nøgle.

 

Efter påbud fra brandmyndighederne skal der fjernes affald og ejendele fra opgange, mellemgange, kældre og lofter.

 

 

Beskeder fra

Beboerrepræsen-tationen

 

Fra mandag den 8. maj 2017 er BRs kontortid den 2. mandag i måneden kl. 19.30-20.00 i Palmehaven, Vejrøgade 10, kld.

Palmehaven

 

Solgårdens beboerlokale kan lejes ved henvendelse til

Lotte Reinert

Vejrøgade 10, 3. th

tlf. 2711 8680

Som medlem af Solgaarden-BR facebookside kan man under begivenheder se om Palmehaven er lejet ud.

 

Nødtelefonnumre

 

VVS - L&H Rørbyg tlf. 2123 6310

EL - Kallesøe tlf. 4071 5005

 

Ved udkald efter arbejdstid skal dette anmeldes til ejendoms-kontoret ved førstkommende arbejdsdag i kontortiden.

Ved unødvendigt udkald skal rekvirenten selv betale.

Få en besked når der er nyt på siden

Navn

E-mail

Bolignr.
Meddelelse