Forside

Solgården Kbh Ø

Beskeder fra

Ejendomskontoret

 

 

Der er ingen aktuelle beskeder.

Beskeder fra

Beboerrepræsen-tationen

 

Fra mandag den 8. maj 2017 er BRs kontortid den 2. mandag i måneden kl. 19.30-20.00 i Palmehaven, Vejrøgade 10, kld.

Palmehaven

 

Solgårdens beboerlokale kan lejes ved henvendelse til

Lotte Reinert

Vejrøgade 10, 3. th

tlf. 2711 8680

Som medlem af Solgaarden-BR facebookside kan man under begivenheder se om Palmehaven er lejet ud.

Nødtelefonnumre

 

VVS - L&H Rørbyg tlf. 2123 6310

EL - Kallesøe tlf. 4071 5005

 

Ved udkald efter arbejdstid skal dette anmeldes til ejendoms-kontoret ved førstkommende arbejdsdag i kontortiden.

Ved unødvendigt udkald skal rekvirenten selv betale.

Få en besked når der er nyt på siden

Navn

E-mail

Bolignr.
Meddelelse