Forside

Solgården Kbh Ø

Beskeder fra

Ejendomskontoret

 

Der er ingen aktuelle beskeder fra ejendomskontoret.

Beskeder fra

Beboerrepræsen-tationen

 

Der er ingen aktuelle beskeder fra beboerrepræsentationen.

Palmehaven

 

Solgårdens beboerlokale kan lejes ved henvendelse til

André Bremner

abremner2602@gmail.com

Nødtelefonnumre

 

VVS - L&H Rørbyg tlf. 2123 6310

EL - Kallesøe tlf. 4071 5005

 

Ved udkald efter arbejdstid skal dette anmeldes til ejendoms-kontoret ved førstkommende arbejdsdag i kontortiden.

Ved unødvendigt udkald skal rekvirenten selv betale.

Få en besked når der er nyt på siden

Navn

E-mail

Bolignr.
Meddelelse